October 2015

Diwrnod Shwmae - Hydref 15

To celebrate Shwmae Day on 15th October, pupils and teachers have been greeting each other with "Shwmae" this week:

 

I ddathlu diwrnod Shwmae ar Hydref 15ed, mae staff a disgyblion yr ysgol wedi bod yn cyfarch ei gilydd gyda "Shwmae" trwy'r wythnos:

Headteacher: Mr. Martin Grimes

Bertha Road, Port Talbot,
SA13 2AN


01639 760110 (Upper)
01639 760112 (Lower)
01639 760111 (Fax)

dyffrynschool@npted.org